EGZAMINY POPRAWKOWE - SIERPIEŃ 2014

 

JĘZYK ANGIELSKI

25 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 26 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

 

 

JĘZYK POLSKI

 25 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

klasy: 4TA, 4TB,4FA

26 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

klasy: 3LA, 3LB

27 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

klasy: 1FB, 2LA, 2TA, 2TB, 2FC, 3TB, 3FA

 

 

MATEMATYKA

 26 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

klasy: 1TA, 2LA, 2FB, 3FB, 3LB

 

27 sierpnia 2014 r.

godz. 9:00 część pisemna, godz. 10:15 część ustna

klasy: 4TA, 4TB, 3LA, 3LB

 

Dokładne informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top